گزارش‌های توسعه مهارتی

بنا به سبک و سیاقی که از ۱۴۰۰ شروع کرده‌ام، گزارش‌های توسعه مهارتی را یکجا گردآوری می‌کنم.

همواره می‌توانید برای دیدن آن‌ها به صفحاتشان مراجعه کنید:

 این تصویری از تقریبا ده سال پیش است، شبی که کم‌کم داشتم ۳۰ ساله می‌شدم. چه راه‌های نرفته‌ای که رفتم و چه کارهای نکرده‌ای که کردم. 

هدف گذاری سال ۱۴۰۳

با جدول هدف‌گذاری ۲۵ ساله من، سال ۱۴۰۳ باید روی چه چیزهایی متمرکز بشود؟

اهداف کلان سال ۱۴۰۳

تم مطالعه اصلی : اقتصاد خرد

نگارش مقاله به آلمانی

نوشتن مقالات مدیریتی به انگلیسی (در مدیوم)

نوشتن کتاب اخلاق دیجیتال

پیگیری مجدد کتاب اقتصاد دیجیتال (از سال پیش باقی مانده‌است)

برای رسیدن به این اهداف، بیشتر گزارش‌های هدف‌گذاری ماهانه، سالانه و روزانه در این کارت ذخیره می‌شوند:

Daily Routine Report Card