گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ سال تثبیت و هدف‌گذاری‌هایی بود که برای اولین بار «اندازه‌گیری» می‌شدند. سال ۱۴۰۲ سال کار روی مهارت‌های پول‌سازی است که باید دقیق‌تر هدف‌گذاری … ادامه خواندن گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۲