گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۱

مهارت‌هایی که در سال ۱۴۰۰ روی آن‌ها وقت‌ گذاشته‌ام: این مهارت‌ها به صورت عمومی دنبال شدند و تا کنون آن‌ها را متر نمی‌کردم. از امسال به بعد قصد دارم مهارت‌ها و میزان زمان اختصاص داده شده به ان‌ها را متر کنم. برای متر کردن مهارت‌ها از یک روش ساده استفاده می‌کنم: شاخص اول که به … ادامه خواندن گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۱