گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۱

مهارت‌هایی که در سال ۱۴۰۰ روی آن‌ها وقت‌ گذاشته‌ام: این مهارت‌ها به صورت عمومی دنبال شدند و تا کنون آن‌ها را متر نمی‌کردم. از امسال … ادامه خواندن گزارش توسعه مهارتی ۱۴۰۱