کتاب زنده

کتاب زنده، کتابی است که پیوسته به روز می شود. این کتاب تا زمانی که من دیگر نخواهم بنویسم ادامه خواهد داشت.

اینجا را کلیک کنید.

تصمیم گرفتم بیشتر روزمره‌ها و خاطره‌ها و هر چیزی که درون ذهنم بود را جایی بنویسم و ترجیح می‌دهم آن‌جا «شبکه‌های اجتماعی» من نباشد. در واقع ترجیح می‌دهم در ۵ سال آینده، هیچ زمانی در شبکه‌های اجتماعی‌‍ام صرف نکنم و همه مواردی که در ذهنم هستند را یکجا روی این کتاب زنده گردآوری کنم.

حاصل آن کار امیدوارم روزی به درد کسی بخورد و البته با امید این که اینترنت آرشیو بسیار خوبی است، آن‌ها را زنده و روزانه آپدیت می‌کنم.