شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی آفلاین و توسعه پایدار اجتماعی ایران
| |

شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی آفلاین و توسعه پایدار اجتماعی ایران

شبکه‌های اجتماعی چه هستند؟ چگونه می‌توان آن‌ها را فهمید؟ اصلا چه لزومی به «کنترل‌گری» و تصدی‌گری شبکه‌های اجتماعی وجود دارد؟ به جای مقدمه همیشه از این که ما در ایران «داگلاس راشکوف» یا «دنیل دنت» نداریم نالیده‌ام. به خصوص در حوزه‌هایی که نیازمند مفهوم پردازی عمیق و به اصطلاح «فلسفه محتوا» هستند. چند روز پیش…