چرا باید خاموش شدن مریم را به خورشید تسلیت گفت؟

خبر از دست دادن مریم میرزا خانی، شاید تلخ ترین خبر در چند سال اخیر بوده باشد.

نه از آن رو که ما در دومین کشور غم زده جهان زندگی میکنیم.

نه از آن رو که در سوگواری تعالی جسته ایم.

نه از آن رو که در طی دوران تحصیل مان چنان از فرمول های خشک ریاضی به تنگ می آییم که با تمام وجود به آن لعنت می فرستیم.

نه از آن رو که در میان مزخرفات ذهنی روزانه مان، چند هشتگ هم برای او میتوانیم به کنار بگذاریم.

نه از آن رو که حتی نمی فهمیم دستاورد مریم چه بوده است.

نه از آن رو که تفاوت بیضی و هذلولی و تقارنشان را می فهمیم.

نه از آن رو که در مدال گرفتنش هنوز اسیر و درگیر تعلقات و باورها و محل تولدش شده بودیم.

از آن رو که نفهمیدیم مریم اصلا اهل هیچ کجای زمین نبود.

مریم خودش یک «ستاره» بود.

ستاره ای آن قدر بزرگ که تاریخ و نسل های بشری و پیشرفت بشریت مرهون نور افشانی هایش خواهد بود.

ستاره ای آن قدر درخشان که در منظومه بزرگان زمین بدرخشد.

مریم میرزاخانی فقط یک دانشمند یا یک انسان بسیار باهوش نبود.

مریم یک «سبک زندگی»، یک تلألو پایدار در جهان بشریت و یک پدیده نادر در جهان بود.

از آن ها که بسیار صبر باید پدر پیر فلک را تا دگر بار ز مادر گیتی چو تو بزاید.

هر چند دیگر خیلی دیر شده است که بخواهیم بشناسیمش یا برایش #یاد_هست برگزار کنیم.

هر چند قرار نیست اصلا چنین ذهن بزرگی هیچ نیازی به شناخته شدن توسط ما – یعنی امثال من- داشته باشد.

هر چند مریم و داستان زندگی اش، قرار است در تنها صفحه «طلایی» تاریخ خونبار بشریت، که برآیند نوعی تفکر امثال ماست – جای گیرد.

در صفحه طلایی معدود ستارگان بزرگ زمین و راهنمایان بشریت به سوی خورشید.

تاریخ بشری چه اهمیتی می دهد که اسطوره هایش را بشناسیم یا نه.

چه اهمیتی می دهد که اصلا بدانیم مریم میرزاخانی که بود، چرا بود و چه کرد و چرا رفت.

مریم اما آن قدر بزرگ است که با چشم بستن و ندیدنش “نتوان” تابش نور وی را انکار کرد.

از همین روست که باید خاموشی این بزرگ ستاره بشریت را به «خورشید» تسلیت گفت.

 

سفر بخیر مسافر بزرگ زمین

چه بسیار وزنی که از مجموع اذهان زمین با رفتن تو کم می شود.

جاودانگی ات مبارک.

آنجایی که تاریخ بشری تمام قد به احترام تو خواهد ایستاد.

 

 

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.