نسخه رنج فکری من: باور کردن چه تبعاتی دارد؟

چرا چیزی را باور نمی‌کنم؟ پیش‌نوشت: همانند همه نوشته‌های این سری، این مطلب صرفا به دلیل نیاز به نوشتن به رشته تحریر در می‌آید و … ادامه خواندن نسخه رنج فکری من: باور کردن چه تبعاتی دارد؟