گزارش ویژۀ دو ماهه (شهریور و مهر ماه)

در نوشتن گزارش و رسم و سیاقی که امسال پیش گرفته‌بودم، وقفه‌ای رخ داد. بیشتر این وقفه البته به خاطر «دستگیری» و «بازداشت موقت ۲۶ … ادامه خواندن گزارش ویژۀ دو ماهه (شهریور و مهر ماه)