کتاب زنده

کتاب زنده، کتابی است که پیوسته به روز می شود. این کتاب تا زمانی که من دیگر نخواهم بنویسم ادامه خواهد داشت. اینجا را کلیک … ادامه خواندن کتاب زنده