بیماری هلندی اقتصاد ایران با «نفرین منابع» چه تفاوتی دارد؟

بیماری هلندی چیست؟ بیماری هلندی وضعیتی در اقتصاد است که در آن به دلیل استفادۀ گسترده از منابع زیرزمینی، ارزش واقعی نرخ ارز افزایش می‌یابد. … ادامه خواندن بیماری هلندی اقتصاد ایران با «نفرین منابع» چه تفاوتی دارد؟