درباره تبعیض مثبت، Meritocracy و شایسته‌سالاری

مدت‌هاست که درون ذهنم با یک سؤال بزرگ مواجه بوده‌ام: چرا باید جوامع بشری به برخی افراد به صرف مورد تبعیض واقع شدن، امتیازات خاصی … ادامه خواندن درباره تبعیض مثبت، Meritocracy و شایسته‌سالاری