اقتصاد تأثیر یا «محتوا چگونه ارزش‌آفرین می‌شود؟»

پیش‌گفتار مدت‌های مدیدی به دنبال پاسخ این سؤال بوده‌ام که چگونه محتوا می‌تواند به سمت ارزش‌آفرینی حرکت کند و چگونه محتوا به ثروت و تأثیرگذاری … ادامه خواندن اقتصاد تأثیر یا «محتوا چگونه ارزش‌آفرین می‌شود؟»