نگران فرداها بودن، درکی از فلسفه رواقی‌گری برای زندگی امروز

معمولا در فلسفه رواقی گری، مکررا بر این نکته تأکید می‌شود که از نگرانی برای فردا دست برداریم. روی چیزی که کنترل نداریم متمرکز نشویم … ادامه خواندن نگران فرداها بودن، درکی از فلسفه رواقی‌گری برای زندگی امروز