زنان توانمند، کلید اصلی توسعه آیندۀ ایران؟

قبلا تأکید کرده‌ام که «توسعه چهره‌ای تماما زنانه‌ دارد» و پایداری توسعۀ آیندۀ ایران تا حد زیادی به «زنان» وابسته است. پیرامون بحث‌هایی که بعدها  … ادامه خواندن زنان توانمند، کلید اصلی توسعه آیندۀ ایران؟