رادیو کتاب

محتوای آپلود شده شامل خلاصه خوانی کتاب های انگلیسی مهم و اصیلی است که ممکن است به دلایلی دسترسی به آن ها برای همگان مقدور نبوده باشد یا ترجمه دقیق و صحیحی از آن ها وجود نداشته باشد.*** لطفا اگر کتابی در دست و در ذهن دارید که فکر میکنید میتواند برای دیگران هم مفید بوده باشد، می توانید آن را برای من هم ارسال کنید تا برای استفاده همگانی آن را به صورت صوتی و خلاصه کتاب روی وبلاگ آپلود کنم.