دست نوشته‌های یک دیوانه

توسعه‌ی پایدار، سیستم‌های پیچیده در توسعه‌ی پایدار

نامه ای به هیچ کس

داستان نامه ای به هیچ کس برای مخاطبی نوشته می شود که شاید هزاران سال بعد این نوشته به دستش خواهد رسید. آن روزها، شاید دیگر «نام» داشتن معنی نداشته باشد، هم چنان که خود زندگی و مرگ و همه آن مفاهیمی که زندگی ما را ساخته و پرداخته اند، شاید دیگر نباشند. این نامه قرار است هر روز صبح و ساعت چهار بامداد به رشته تحریر درآید. صبح نوشتی است تقدیم به شخصی که باعث و بانی اصلی و ایده پرداز نگارش چنین متنی شده است.

این داستان، هر زمان که نوشته شد، در قالب یک فایل PDF در همین برگه آپلود خواهد شد.

فصل اول – نخستین سلام

فصل دوم – نوزادی انسان 

فصل سوم – آرزوهای بزرگ

فصل چهارم – نیازهای اولیه 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.